Хроматографски колони

Хроматографски колони за газова и течна хроматография от AMT, Daicel, Restek и Shodex 

Пионерите в областта на течно-хроматографските колони с полу-порьозни частици.

Производството се базира в САЩ.

AMT

Лидерът в областта на течно-хроматографските хирални колони. Производството се базира в Япония.

Chiral technologies

DAICEL corporation

Компанията с над 30 годишен стаж в производство на газови хроматографски колони, които се ползват успешно включително на мисии в космоса. Конвенционални течно-хроматографски колони, както и колони с полу-порьозни частици. Производството се базира в САЩ.

Restek

Специализирани полимерни колони, решения в областта на йонната хроматография, SEC, GPC и други хроматографски техники.

Производството се базира в Япония.

SHODEX

 Passion for Chromatography © 2018 by Chromtek Ltd.

 Sofia, Bulgaria

 All logos and trademarks are used with the agreement of their respective owners.