AMT са пионери в областта на колоните с полупорьозни частици. Промоционалните комплекти включват:

ВАРИАНТ 1:  3 бр. колони AMT HALO 90A за анализ на малки молекули със следните фази C18 (USP L1), AQ-C18 (USP L1 с възможност за работа със 100% вода като подвижна фаза), Biphenyl (USP L11 добра алтернатива на Phenyl-Hexyl при анализ на ароматни съединения), кутия за съхранение на колоните, предпазни очила и информационна литература с конкретни приложения с включените фази.

ВАРИАНТ 2: 3 бр. колони AMT HALO Bioclass 1000A за анализ на mAb със следните фази: C4, ES-C18 и Diphenyl, кутия за съхранение на колоните, предпазни очила и наръчник за създаване на метод за биотерапевтичен мониторинг.

Всички колони са с големина на частиците 2.7 um, дължината е 50 или 150 mm, а вътрешният диаметър 4.6 mm или 2.1 mm. За повече информация може да свалите каталог на AMT Halo, както и наръчниците пристигащи с промоционалните предложения!

 Passion for Chromatography © 2018 by Chromtek Ltd.

 Sofia, Bulgaria

 All logos and trademarks are used with the agreement of their respective owners.