top of page

Политика за поверителност

 

Вашата лична информация

Тази политика за защита на личните данни обяснява как събираме и обработваме Вашите лични данни. Лични данни означава всяка информация или набор от информация, която идентифицира или би могла да бъде използвана за Вашето идентифициране (заедно с друга информация). Това включва информация, която споделяте с нас, какво научаваме от Вас. Тази политика обяснява как обработваме Вашите лични данни, какви са Вашите права и как законът Ви защитава.

 

Промени в законовата рамка за защита на личните данните

Законовата рамка във връзка със защитата на данните Ви се променя на 25 май 2018 г., когато в Европейския съюз започва да се прилага Общият регламент за защита на данните (GDPR).

Тази политика за защита на личните данни Ви дава повече информация относно правата Ви във връзка с Регламента. Ние ще Ви уведомяваме всеки път, когато направим промяна в тази политика. Може да се наложи да поискаме от Вас да приемете промените или да дадете наново съгласието си за използването на Вашата лични данни.

 

Как събираме вашите лични данни?

Ние може да събираме лична информация за вас по следните начини:

Данни, които самите Вие споделяте с нас:

–    Данни, които споделяте с нас, когато говорите с нас по телефона;

–    Данни, които ни изпращате в имейли или писма до нас;

–    Данни във връзка с Ваше участие в наши промоции или събития;

–    Данни, които изпращате към нас под формата на обратна връзка.

 

Данните, които събираме за Вас:

Ние можем да събираме, използваме, съхраняваме и прехвърляме различни видове лични данни за Вас, които сме групирали по следния начин:

Данни за самоличността Ви – име;

Данни за връзка – адрес за фактуриране, имейл адрес или телефонни номера;

Финансови данни – данни за банкови сметки и разплащателни карти;

Данни за транзакциите – подробности за плащанията от Вас и други подробности за услугите, които сте зaкупили от нас;

Маркетингови и комуникационни данни – Вашите предпочитания при получаване на маркетингови съобщения от нас, както и Вашите комуникационни предпочитания.

 

С каква цел обработваме личните Ви данни?

Вашите лични данни се ползват със законова защита.

Имаме право да обработваме Ваши лични данни само ако разполагаме с правно основание за това и обработката отговаря на легитимни цели. Целите, предвидени в настоящата политика, са:

–    Цели, необходими за използването на нашите услуги;

–    Цели, за които сте дали изричното си съгласие.

С кого споделяме Вашите лични данни?

Понякога, с цел да предоставим услугите, които Вие сте поискали от нас, ние може да споделим личната Ви информация с външни доставчици на услуги.

 

Ние изискваме от всички доставчици на услуги, с които споделяме Вашите данни, да спазват сигурността на Вашите лични данни и да ги третират в съответствие със закона. Не разрешаваме никой от нашите доставчици на услуги да използва Вашите лични данни за свои собствени цели и им разрешаваме да обработват Вашите лични данни само за определени цели и в съответствие с нашите указания.

 

Непредоставяне на лични данни

В случаите, когато трябва да обработваме Ваши лични данни във връзка със законово изискване или съгласно условията на договор, който имаме с Вас, и не можете да предоставите тези данни при поискване, може да не успеем да изпълним договора, който имаме или се опитваме да сключим с вас (например да ви предоставим дадена услуга). В този случай може да се наложи да не предоставим услугата, която желаете от нас, но ние ще ви уведомим, ако това е така.

 

Защита на данните

Ние сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване или достъп до Вашите лични данни по неразрешен начин, промяна или разкриване. Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни на тези служители, доставчици на външни услуги и други трети страни, които имат легитимно право на достъп до тях. Те ще обработват Вашите лични данни само по нашите указания и те са обект на задължение за поверителност.

 

Ние въведохме процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на лични данни и ще уведомим Вас и компетентните органи за нарушение, когато сме законно задължени да го направим.

 

Колко време ще съхраняваме Вашите лични данни?

 

Ще съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

 

За да определим подходящия период за съхранение на личните данни, ние отчитаме обема, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които ние обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания.

 

Маркетинг

 

Можем да използваме Вашата лична информация, за да ви уведомим за съответните услуги и предстоящи оферти. Можем да използваме Вашите лични данни за да Ви изпращаме маркетингови съобщения само ако имаме Вашето съгласие или законния интерес да го направим. Можете да ни помолите да престанем да ви изпращаме маркетингови съобщения по всяко време – просто трябва да се свържете с нас или да използвате връзките за отказване от всяко съобщение, изпратено до Вас.

 

Вашите права

 

Общият регламент за защита на лични данни Ви гарантира определен набор от права, които може да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни. По-конкретно вие имате:

–    Право на получаване на копие от информацията, която съхраняваме

–    Право да ни кажете дали информацията, която съхраняваме, е неправилна

–    Да ни кажете, че искате да преустановим използването на Вашите лични данни

 

Имате право да:

- възразите срещу използването на Вашите лични данни;

 

- поискате да изтрием личните Ви данни;

 

- поискате ограничаване на обработката;

- ни помолите да спрем да ги използваме, ако няма нужда да го правим (известно като правото да бъдеш забравен).

 

Възможно е да има правни основания, поради които трябва да запазим или използваме вашите данни, които ние ще споделим с вас, когато упражнявате някое от гореизброените права.

 

Оттегляне на съгласието

 

Можете да оттеглите вашето съгласие за това да използваме Вашите лични данни по всяко време. Моля, свържете се с нас на sales@chromtek.bg, ако искате да оттеглите Вашето съгласие. Ако оттеглите съгласието си, може да не сме в състояние да Ви предоставим определени продукти или услуги.

Моля, уведомете ни, ако не сте доволни от начина, по който сме използвали личните Ви данни, като ни изпратите имейл на

sales@chromtek.bg

​Юни 2018г.

bottom of page