ЗА "ХРОМТЕК"

Бранимир Мечев
Консумативи за хроматография
Услуги в областта на хроматографията
Ръководство
Портфолио
Услуги
Управител и основател на фирмата е Бранимир Мечев. Завършил е аналитична химия в Софийски Университет "Климент Охридски", Химически Факултет.

С дългогодишен опит в областта на продажбите и сервиз на хроматографско оборудване на няколко водещи компании.

Консултантски услуги и предоставяне на аналитични решения в областта на хроматографските методи за анализ.

Фирма Хромтек ЕООД е специализирана изключително на решения в областта на хроматографията - газова и течна хроматография, консумативи, аксесоари, референтни стандарти.

Фирмата е изключителен представител за България на ГХ DANI Analytica, ТХ Knauer и Antec Scientific, консумативи и колони на AMT, Restek и Shodex.

Фирмата предоставя аналитични услуги (разработване на метод за анализ или  пробоподготовка) и сервизни услуги (инсталиране, валидиране, профилактика и ремонт).

Компанията предлага цялостни решения, специализирани анализатори и сервиз чрез партньорство с водещи производители на хроматографска апаратура.