Хроматографски консумативи

     Предлагаме пълна гама хроматографски консумативи:

  • пробоподготовка

  • аксесоари и консумативи за газова и течна хроматогорафия

  • референтни материали

  • колони за газова и течна хроматография

  • специализирани консумативи за водещи производители на ГХ и ТХ

Хроматографски системи

Предлагаме хроматографски системи и анализатори:

  • течна хроматография и масспектрометрия Knauer и електрохимия за (U)HPLC и MS от Antec Scientific

  • газова хроматография и масспектрометрия от DANI Instruments

Хроматографията е страст!

 

Открийте я на:

 

 

‹Тел:

+359 899 366 651

‹Електронна поща:

sales@chromtek.bg

  • LinkedIn Social Icon

Новини и приложения

Хромтек ЕООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-1440-C01 за изпълнение на проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19".

 

Общата стойност е 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е от 26.06.2020 до 26.09.2020 год.

Новите Q-sep соли за екстракция от Restek правят лесната техника QuEChERS още по-опростена. Новият подобрен дизайн осигурява солите в по-гранулирана форма, за да текат свободно и за да са по-лесни за изливане от праховете. Удобните тънки пакети се отварят лесно и се изсипват лесно в епруветките, осигурявайки пълен трансфер без загуби.

Индустрии

Хроматографски блог

 Passion for Chromatography © 2018 by Chromtek Ltd.

 Sofia, Bulgaria

 All logos and trademarks are used with the agreement of their respective owners.